Kalendář důležitých termínů

26. 1. 2017
Den otevřených dveří

31. 3. 2017
termín podávání přihlášek pro bakalářské magisterské studijní programy

20. 9. 2017
termín podávání přihlášek pro doktorské studijní programy

18.–21. 4. 2017
praktické zkoušky z hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy

19.–23. 6.2017
písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy/obory, náhradní praktické přijímací zkoušky

23.–27. 10. 2017
přijímací zkoušky na doktorské studijní obory