Proč studovat na PF UJEP

Profese učitele

Profese učitele je asi nejvýznamnějším argumentem pro studium na naší pedagogické fakultě. Bez nadsázky jde o jedno z nejnáročnějšch a zároveň nejkrásnějších povolání, které na trhu najdete. Ne nadarmo je označováno za poslání, vždyť v rukách učitelů dříme obrovská moc ovlivňovat naší (nejen) budoucí společnost. Kdo jiný v tak masovém měřítku ovlivní nové generace, než právě učitel? Pravda, málokdy se učitel stane hrdinou hollywoodského kasovního trháku (výjimkou je asi jen Policajt ze školky), ale o náročnosti jeho práce nemůže být pochyb. K vykonávání této profese totiž je potřebná nejen způsobilost v jím vyučovaném oboru, ale ve stejné míře  také kompetence v oblasti didaktiky, pedagogiky, psychologie, managementu a mnoha dalších oborů nutných k řízení lidské činnosti (učení nevyjímaje). Současně s vysokými nároky však povolání učitele nabízí velmi kreativní a různorodou práci v kolektivu mladých studentů či žáků. Stereotyp ve třídách rozhodně nehledejte. Opět ale záleží na učiteli samotném. Ti opravdu cílevědomí mohou dosáhnout obrovských úspěchů a mohou své povolání proměnit v doslova dobrodružnou cestu. Na našem webu ChcemeUčit.cz proto připravujeme ve spolupráci s kolegou (a naším absolventem) Jakubem Ševcovicem deník učitele, který se rozhodl získat certifikát International teacher a tak po svém působění v USA, Dánsku a ČR vyrazil do Číny učit tamní děti angličtinu (zveřejněn bude 15. 11.). Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby naši absolventi odcházeli do školství s odhodláním dostat ze sebe to nejlepší a svým žákům a studentům připravili co možná nejlepší podmínky pro proces vzdělávání.

Jedinečné postavení

Kořeny naší pedagogické fakulty sahají do roku 1954. Jako nejstarší fakulta v Ústí nad Labem se stala základním stavebním kamenem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jinak řečeno, zázemí naší pedagogické fakulty bylo a je natolik silné, že na jejích základech mohla vzniknout univerzita. Ve srovnání s dalšími vysokými školami má ústecká PF v rámci univerzity jedinečné postavení. Zatímco jinde jsou v popředí zájmu fakulty s odlišným zaměření a pedagogické fakulty jsou odsouvány na okraj zájmu, v Ústí nad Labem zůstává pedagogická fakulta největší součástí celé univerzity. Na vzdělávání učitelů navíc úzce spolupracujeme s dalšími dvěma součástmi UJEP (přírodovědeckou fakultou a filozofickou fakultou). Téměř polovina ústecké univerzity se tedy věnuje vzdělávání učitelů, což je samo o sobě důkazem, že učitelství u nás není na druhé koleji. Jestli vás láká učiteství nebo příbuzné profese, je studium na Pedagogické fakultě UJEP rozhodně cesta pro vás. 

Neslibujeme nic, co nemůžeme splnit

Rozhodně nebudeme psát, že u nás získáte nejkvalitnější možné vzdělání srovnatelné s nejprestižnějšmi univerzitami v celosvětovém měřítku, nikdy jsme totiž výzkum na podobné téma neprováděli. Studium na naší fakultě si (do jisté míry) sestavují studenti sami. Je ovšem řeč nejen o kvantitě, ale také o kvalitě. Nejsme střední školou, abychom našim studentům nosili kvalitní vzdělání až pod nos. Pokud se student spokojí s nejnižší možnou úrovní, kterou požadujeme, a splní příslušná kritéria, potom se zdárně dostane až k promoci. My ovšem spoléháme na vyspělost a cílevědomost našich studentů a snažíme se jim poskytnout dostatek příležitostí k rozšíření vzdělání zaměřeného v dostatečné míře na tolik potřebnou praxi. S využitím zmíněných příležitostí pak přímo úměrně stoupá kvalita dosaženého vzdělání a logicky také připravenost do praxe. Naši studenti mohou například nejen vycestovat za studiem na některou z mnoha partnerských škol po Evropě nebo na pracovní stáž do odpovídající instituce v některé ze zemí EU, ale mohou se také zapojit do různých projektů realizovaných akademickými pracovníky naší fakulty. Příležitostí je dost, stačí se jen nebát a zapojit se.