• stag m
  • Prvákův
    průvodce po PF

Úvodní slovo

Milé studentky, milí studenti, nejprve nám dovolte, abychom vám pogratulovali k přijetí na naši fakultu a k tomu, že jste se stali jejími studenty. Jelikož se organizace studia na vysoké škole poměrně výrazně liší od toho, na co jste byli zvyklí na střední škole, připravili jsme pro vás tohoto průvodce, který vám pomůže se ve studiu na vysoké škole zorientovat.

Studijní plán

Základem pro vaše studium je doporučený studijní plán vašeho studijního oboru, který si vyhledáte v informačním systému STAG (STudijní AGenda). Studijní plán se obvykle skládá z několika bloků předmětů (nazývaných také jako kurzy), jejichž absolvování je podle jejich náročnosti hodnoceno určitým počtem kreditních bodů:

  • Povinné předměty jsou takové, které musíte všechny absolvovat, abyste se mohli přihlásit ke státním závěrečným zkouškám a úspěšně tak ukončit studium.
  • Povinně volitelné předměty (PVK) vytvářejí obvykle jakési bloky zvané moduly či specializace, které si volíte podle svého zájmu či zaměření. Z povinně volitelných předmětů musíte získat buď určitý minimální počet kreditních bodů, nebo absolvovat zvolenou specializaci.
  • Volitelné kurzy (VK) rozšiřují nabídku předmětů a můžete si je vybírat zcela podle libosti z dané nabídky. Volitelné kurzy slouží k tomu, abyste jimi doplnili minimální počet kreditních bodů potřebných k ukončení studia ve vašem studijním oboru.
  • Kvalifikační práce je předmět, za který získáváte kreditní body po zadání kvalifikační práce a po splnění určitých požadavků v přípravě kvalifikační práce, které vám stanovuje její vedoucí. Jedná se o bakalářskou práci v bakalářském studijním programu, diplomovou práci v magisterském studijním programu a dizertační práci v doktorském studijním programu.
  • Státní závěrečná zkouška obsahuje blok předmětů, které tvoří dílčí části státní závěrečné zkoušky. Tyto předměty již nejsou hodnoceny kreditními body. Absolvováním poslední dílčí části státní závěrečné zkoušky úspěšně završujete své studium a získáváte titul, který přísluší danému studijnímu programu.

Výuka na VŠ

Výuka povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů je v prezenčním studiu realizována formou přednášek nebo cvičení či seminářů.

Můj plán

Hlavní rozdíl mezi studiem na ŠŠ a studiem u nás spočívá v tom, že z nabídky jednotlivých předmětů a kurzů si sestavujete vlastní studijní plán.

Kreditní body

Kreditní body (KB) nebo také kredity vyjadřují časovou náročnost studia jednotlivých předmětů. Sbírání kreditů bude pro vaše studium více než důležitou činností.